Integritetspolicy

Version 2

Personuppgiftsansvarig

ELOF AB (556527-4494) är personuppgiftsansvarig.

Om Elof

http://www.elofhandler.se/om-oss

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig som du själv väljer att lämna till oss genom kontaktformulär på våra publika webbplatser elofhandler.se eller elofhandler.com eller genom att du kontaktar oss genom t.ex. e-post, brev, telefon eller något annat tillgänglig media för kommunikation med oss.

Samtidigt som du gör detta ger du även ditt samtycke till all behandling av dina personliga uppgifter som du lämnar Elof AB.

Vi samlar även in information som kan härledas till dig genom användning av s.k. cookies och andra teknologier när du besöker någon av våra webbplatser eller mejlar till oss.

Ändamål med behandlingen

Elof AB använder bara dina uppgifter för att kontakta dig i det sammanhang som du själva efterfrågat och i ditt intresse för våra produkter eller vårt företag (rättslig grund: berättigat intresse och/eller ditt samtycke). När vi tillämpar den rättsliga grunden: berättigat intresse väger Elof AB intrånget i den personliga integriteten gentemot Elof AB’s vinning. Detta är en objektiv bedömning som utförs från fall till fall.

Delar Elof dina personuppgifter med tredje part eller andra mottagare?

Elof AB delar inte dina personuppgifter med tredje part eller andra mottagare utan ett giltigt skäl eller om vi är tvingande enligt lag att göra det.
Om du är kund eller leverantör till Elof AB kan vi komma att dela dina kontaktuppgifter med tredje part för att uppfylla våra åtaganden till dig. Detta med den rättsliga grunden: fullgörande av avtal och i förekommande fall berättigat intresse.

Kategorier av personuppgifter vi samlar in

IP-adresser, platsuppgifter (grovt uppskattat), e-postadress, namn, telefonnummer, fritext i meddelanderutor, samt eventuella filer innehållande personuppgifter du själv skickar till oss via t.ex. e-post.

Så här länge sparar vi dina personuppgifter

Är du kund eller leverantör till oss sparar vi dina uppgifter så länge som behövs för att uppfylla vårt åtagande åt dig (rättslig grund: fullgörande av avtal). Vid avslutat åtagande sparar vid dina uppgifter i 1 år innan dessa raderas om du inte fortfarande visar intresse för våra produkter eller vår verksamhet.

Uppgifter som vi av andra skäl måste spara enligt t.ex. bokföringslagen, myndighetsbeslut eller andra lagar som påverkar principerna i dataskyddsförordningen sparar vi så länge som krävs enligt dessa lagar och beslut.
I övrigt sparar vi bara dina uppgifter om vi har ett giltigt skäl och en laglig grund för behandlingen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter

När du besöker någon av våra webbplatser skyddas din trafik av s.k. SSL certifikat (industristandard). Detta skyddar din information när du besöker och använder våra webbplatser.

Vi har även säkerställt att våra tjänsteleverantörer och personuppgiftebiträden behandlar dina uppgifter på ett säkert sätt via avtal och tekniska åtgärder.

Samtliga register som dina personuppgifter sparas i är skyddade med inloggningar och behörighetssystem och endast tillgängliga för personer som delar ditt och Elof AB’s gemensamt intresse för behandlingen t.ex. säljavdelningens personal i samband med en order.

I fallet med biträden finns alltid ett underliggande avtal som säkerställer access och att inte olovlig spridning av dina personuppgifter sker.
Vi har interna policyer och rutiner för t.ex.
  • Incidenthantering
  • Riskanalys
  • Informationssäkerhet
m.m.

Tjänsteleverantörer och biträden som får tillgång till dina personuppgifter


Tjänsteleverantörer

Microsoft Office 365 (lagringsplats Europa)
Namn, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer samt fritext i meddelanderutor från kontakformulär

JotForm
Data från kontaktformulär på vår webbplats

Biträde

Pinevision AB (webbyrå) med underbiträde Levonline AB (driftpartner)
Se avsnitt ”Typ av personuppgifter vi samlar in"

Dina rättigheter och hur du kan åberopa dessa

Som medborgare i ett EU/EES land har du flera rättigheter enligt GDPR.
Elof är mån om att dina personuppgifter hanteras på ett betryggande sätt. Du har därför rätt att begära följde av Elof
  • rätten till tillgång även kallad "registerutdrag"
  • rätten till rättelse av personuppgifter
  • rätten till radering av personuppgifter, rätten att bli bortglömd
  • rätten till begränsning av behandlingen
  • rätten till dataportabilitet (maskinellt läsbart där möjligt)
  • rätten att göra invändning mot behandling av personuppgifter.
För att åberopa dina rättigheter skickar du din förfrågan till info(at)elofhandler.com
Du är alltid välkommen att höra av dig till Elof på denna e-postadress om du har några frågor.
Du har också möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen.


Senast uppdaterad
2018-12-13