Om företaget

Elof - Tunglastare

​​​​​​​
Under de senaste 20 åren har ELOF AB hjälpt internationella företag att hantera sina tunga laster. Med Elofs tunglastare hanteras och transporteras tungt gods snabbt, säkert och enkelt.

Kärnan i den lösning som Elof erbjuder med sin tunglastare är en drivenhet med en tillämpningsspecifik lastenhet. Tunglastaren kan, oavsett om det är kabeltrummor, stålband eller pallar, lyfta och flytta godset.

Företagets patenterade låglyftande teknik gör det möjligt att lyfta tunga laster utan behov av traditionell motvikt. Avsaknaden av en motvikt gör att det blir manövrerbart och ger mindre golvtryck vilket i sin tur innebär mindre skador på golvet och ett minskat behov att förstärka detsamma .

Elofs tunglastare är ett resultat av tester som pågått under 20 år med fortlöpande förbättring. Det har gjort att Elof idag kan erbjuda en marknadsledande lösning som är kompakt, pålitlig och fri från utsläpp.

panorama about 705x362panorama about 705x362
panorama about 705x362