PALLAR

Tunglastare för pall

Elofs tunglastare är en maskin med många alternativa tillämpningar. Den består av en robust drivenhet och en tillämpningsspecifik lyftenhet.

Då du ska flytta och lyfta laster på upp 50 ton är Elofs lastare ett säkert, kostnadseffektivt och hållbart alternativ.

Pallastaren är anpassad för att snabbt och effektivt hantera maskindelar, verktyg, gods och annat tungt. Den har låg egenvikt och kan arbeta i trånga utrymmen. Den lösning som Elof erbjuder är lämplig för de flesta pallar och minimerar golvtrycket under transporten.

Elofs palltruck använder sig av sin ”låglyftande”teknik där avsaknaden av motvikt radikalt minskar lastarens vikt.

Pallastarna finns med fasta, manuellt inställbara eller automatiskt justerbara gafflar.
pallets-405x259pallets-405x259
pallets 405x259
-MG-9800-MG-9800
MG 9800
Elofs modeller för transport av pall innehåller:
Max vikt (ton) Modell Effekt Lyftgafflar Körposition
7 P07110 80 V, 250 Ah Fast/justerbar STB
7 P07120 80 V, 250 Ah Fast/justerbar SIB
15 P15110 80 V, 250 Ah Fast/justerbar STB
15 P15120 80 V, 250 Ah Fast/justerbar SIB
30 P30210 80 V, 375 Ah Fast/justerbar STB
30 P30220 80 V, 375 Ah Fast/justerbar SIB
50 P50310 80 V, 625 Ah Fast/justerbar STB
50 P50320 80 V, 625 Ah Fast/justerbar SIB
50 P50330 80 V, 625 Ah Fast/justerbar SIT
STB = Stående bakom drivenheten, SIB = Sittande bakom drivenheten, SIT = Sittande bakom toppdrivenheten