PAPPER

Tunglastare för papper

Elofs tunglastare är en flexibel maskin med många alternativa tillämpningar. Maskinen består av en robust drivenhet och en tillämpningsspecifik lyftenhet.

När du ska flytta och lyfta 5 till 10tons last är Elofs lastare ett säkert, kostnadseffektivt och hållbart alternativ.

Pappersrullar har blivit tyngre och större samtidigt som hanteringen på fabriksgolvet eller på lagret sker i ett begränsat utrymme. Samtidigt är produktionscykeln på pappersbruken snabb och produkterna måste fort från ett område till ett annat.

Elofs tunglastare för pappersrullar har en kapacitet för att kombinera tung last med eldrift och en bra manövrering. Med sin patenterade ”låglyftande”teknik finns en lösning med minimal svängradie och låg tomvikt. Detta minimerar slitaget på golv samtidigt som det garanterar en bra hantering.

Tunglastaren finns med fasta, manuellt justerbara eller automatiskt justerbara gafflar.
panorama paper 705x362paper 399x333
Elofs modeller för papperstransport innehåller:
Max vikt (ton) Modell Effekt Lyftgafflar Körposition
5 P05110 80 V, 250 Ah Fixerad STB
5 P05120 80 V, 250 Ah Fixerad SIB
10 P10110 80 V, 250 Ah Fixerad STB
10 P10120 80 V, 250 Ah Fixerad SIB
STB = stående bakom drivenheten, SIB = sittande bakom drivenheten