STÅL

Tunglyftare för Stålband

Elofs tunglastare är en flexibel maskin med många alternativa tillämpningar. Den består av en robust drivenhet och en tillämpningsspecifik lyftenhet.

Elof lastare är ett säkert, kostnadseffektivt och hållbart alternativ för att flytta och lyfta upp till 35 ton.

Vid tillverkning av stålband krävs lyftning och förflyttning av tunga spolar. Detta kan göras med Elof stållastare på flera sätt.

Lasten kan lyftas med hjälp av en bom som förs in i lastens mitt. Alternativt genom att lyfta underifrån, med stålbandet vilande på gafflarna (där en sidostödarm kan behövas för att hålla den kvar på plats under transporten). I Elofs sortiment ingår en lastare för varje metod och de hanterar vikter upp till 35 ton.

Den robusta plattformen baserad på ”utan motvikt” är en kompakt maskin med låg egenvikt.

Denna konstruktion med litet golvtryck och en enkel manövrering har ofta en avgörande fördel i många produktionsmiljöer inomhus, särskilt i kombination med en elektrisk drivenhet.
ELOF Coil 13 t SandvikELOF Coils 13 t SandvikRuukki 25 ton Coils frilagd retusherad
Elof modeller för transport av stålband inkluderar:
Max vikt Modell Effekt Max rulldiameter (mm) Max rullbredd (mm) Lyftmetod Körposition
15 S15210 80 V, 375 Ah 1 800 mm 1 200 mm Don* STB
15 S15220 80 V, 375 Ah 1 800 mm 1 200 mm Don* SIB
15 S15211 80 V, 375 Ah 1 800 mm 1 200 mm Gafflar STB
15 S15221 80 V, 375 Ah 1 800 mm 1 200 mm Gafflar SIB
25 S25310 80 V, 625 Ah 2 000 mm 1 400 mm Don* STB
25 S25320 80 V, 625 Ah 2 000 mm 1 400 mm Don* SIB
25 S25311 80 V, 625 Ah 2 000 mm 1 400 mm Gafflar STB
25 S25321 80 V, 625 Ah 2 000 mm 1 400 mm Gafflar SIB
STB = Stående bakom drivenheten, SIB = Sittande bakom drivenheten, SIT = Sittande på höga drivenheten
* Don kräver centrumhål i 400 mm (15 ton) eller 500 mm (25 ton)